Gwarancje

Ogólne warunki gwarancji

Gwarancja udzielana jest na okres 36 miesięcy, licząc od daty zakupu klimatyzatora, pod warunkiem wykonywania odpłatnych przeglądów serwisowych klimatyzatora, nie rzadziej, niż co 6 miesięcy. Szczegółowe warunki gwarancji oraz karta gwarancyjna jest integralną częścią Instrukcji obsługi dostarczanej z urządzeniem. Awarie i problemy z pracą klimatyzatora należy zgłaszać do Instalatora, który dokonał montażu i wykonuje okresowe przeglądy konserwacyjne urządzenia.

Pliki do pobrania